Företagsförsäkringar

Vad händer om du som företagare tecknar en försäkring hos ett försäkringsbolag som sen inte kan fullfölja sina åtagande? Vi på Försäkringskompassen utvärderar ständigt försäkringsbolagen och analyserar vilka riskmoment som finns i deras struktur.

Fastighetsförsäkringar

Som fastighetsägare har man ofta begränsad tid och då kan det vara skönt att lämna över ansvaret så att fastigheterna är rätt försäkrade. Vi fungerar även som stöd vid alla diskussioner med försäkringsbolagen.

Fordonsförsäkringar

Fordonsförsäkring är ett samlingsnamn på de försäkringar som du kan teckna för dina bilar, lastbilar och maskiner. Som kund hos oss kan ni få hjälp med upphandling av alla typer av fordonsförsäkringar.

Bostadsrättsförsäkringar

Som bostadsrättsförening kan frågorna kring bostadsrättsförsäkring ofta bli många och ibland svåra, då kan det vara skönt att ha en professionell försäkringsförmedlare som kan hjälpa er med alla frågor oavsett storlek på föreningen.

Så fungerar tjänster och så arbetar vi

Så arbetar våra försäkringsrådgivare

Vi på Försäkringskompassen är helt oberoende av försäkringsbolagen och vi erbjuder inga egna försäkringar! Istället går vår affärsidé ut på att analysera och jämföra försäkringar från Sveriges ledande försäkringsbolag och därefter agerar utifrån ert behov av försäkringar.

I vårt jobb ingår att analysera tänkbara faror, säkerställa och upphandla korrekta försäkringsskydd till er och ert företag. Därefter ger vi även löpande rådgivning gällande era försäkringar.

Försäkringstjänster

I våra försäkringstjänster kan vi erbjuda rådgivning vid skador, samt ge information om förändringar i försäkringsvillkor och nya produkter.

Skadeanmälan

Se alla försäkringsbolag

Kontinuerlig försäkringsupphandling

I vårt arbete ingår att riskbedöma, värdera, analysera och utvärdera era nuvarande försäkringar för att på så sätt ha möjlighet att hitta försäkringar som motsvarar ert företags försäkringsbehov.

Försäkringar från sveriges ledande försäkringsbolag

Oavsett vilka försäkringsbolag du har så kan vi hjälpa dig! Vi erbjuder försäkringar från Sveriges ledande försäkringsbolag. Detta gör att försäkringsbolagen får tävla om dig som kund och på så sätt ökar chansen att du ska få bästa möjliga pris på dina försäkringar.

Ersättning

För våra tjänster får vi ersättning av försäkringsbolagen eftersom vi tar över en stor del av ansvar och administration från försäkringsbolagen.

Idag består stora delar av försäkringsförmedlings branschen av provisions baserade ersättningar, detta har dock gjort att vissa försäkringsförmedlare har fokuserat mer på provisionen än kundens behov och därför är vi på Försäkringskompassen AB väldigt noga med att betona att vi jobbar helt oberoende av försäkringsbolagen och när vi förmedlar försäkringar så rekommenderar vi enbart försäkringar som motsvarar dina behov och som har bäst villkor.

Tillstånd & Tillsyn

För att få bedriva försäkringsförmedling måste vi som förmedlare ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen som är tillsyns-myndighet. Tillståndet visar att vi uppfyller kraven för lämplighet, kompetens och obligatorisk ansvarsförsäkring.

Som förmedlare finns det vissa lagar och föreskrifter som reglerar vår verksamhet. Dessa är:

– Lag (2005:405) om försäkringsförmedling
– Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling
– Föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11)
– Föreskrifter och allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed (FFFS 1995:52)