De flesta människor har någon form av försäkring men det är först efter en noggrann analys som det går att konstatera om nuvarande försäkringsinnehav är komplett eller lämpligt för ditt företag eller dig som privatperson. Vi på Försäkringskompassen har lång erfarenhet av att förmedla och ge rådgivning vid val av försäkringar.

Vårt mål är att erbjuda försäkringar som passar dina behov, samtidigt som vi gör det helt oberoende från försäkringsbolagen. Vi förmedlar försäkringar från Sveriges ledande försäkringsbolag och detta gör vi helt kostnadsfritt! Istället för att vi får provision baserat på hur mycket vi säljer för, så betalar försäkringsbolagen oss ett fast belopp för varje ny kund som vi förmedlar till dem.

Vi tillhandahåller företagsförsäkringar inom:

 • Egendom-/avbrottsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Förmögenhetsbrott
 • Motorförsäkring
 • Tjänstereseförsäkring

 

Vi hjälper er med:

 • Upphandling av försäkringar och prisjämförelse
 • Riskanalys, försäkringsplan, värderingar
 • Årlig uppföljning och revidering av försäkringarna
 • Skadeförebyggande rådgivning
 • Skadeservice

 

Vi erbjuder:

 • Innovativa metoder och lösningar
 • Personligt engagemang
 • Hög tillgänglighet
 • Hög service

 

Dokument & Blanketter:

Kontaktinformation

Försäkringskompassen AB
Org.nr: 556977-7500
Postadress: Norra Vallgatan 58, 211 22 Malmö
Tel: 040 – 616 46 40
kundtjanst@forsakringskompassen.se

 

Registrering & Tillstånd

Försäkringskompassen AB  är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn för förmedling av försäkringar. Registreringen tillåter oss att förmedla alla typer av försäkringar. För mer information om Försäkringskompassen AB registrering kan Bolagsverket kontaktas:

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Tel: 0771-670 670
www.bolagsverket.se

 

Tillsynsmyndighet

Försäkringskompassen AB står under tillsyn av Finansinspektionen. Har ni några frågor rörande tillsyn eller information om vår behörighet att förmedla försäkringar kan du kontakta Finansinspektionen på:

Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm
Tel: 08-7878000
www.fi.se

Klagomål

Om du har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att skicka dem till info@forsakringskompassen.se eller via post enligt vår adress ovan. Vår handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut. Om du inte är nöjd med Försäkringskompassens beslut kan du begära en omprövning av ditt ärende. Ärendet behandlas då av Försäkringskompassens klagomålsansvarig, som lämnar ett besked inom två veckor. Vid en tvist mellan Försäkringskompassen och en kund har du som kund möjlighet att få denna prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden.